Led mina steg, som du har lovat, låt ingen ondska få makt över mig.
Ps 119:133

Dios

fredag 8 december kl 19:30 – 23:59

i Filadelfia
  • Mingel
  • Aktivitet: Kahoot
  • Möte
  • Café
Här finns mer info om Dios

För frågor kontakta Olof Lantz