Bara hos Gud finner jag ro, från honom kommer mitt hopp.
Ps 62:6

Dios

fredag 8 december kl 19:30 – 23:59

i Filadelfia
  • Mingel
  • Aktivitet: Kahoot
  • Möte
  • Café
Här finns mer info om Dios

För frågor kontakta Olof Lantz