Låt mig var morgon möta din trofasthet, ty jag förtröstar på dig. Visa mig den väg jag skall gå, jag sätter mitt hopp till dig.
Ps 143:8

Dios

fredag 8 december kl 19:30 – 23:59

i Filadelfia
  • Mingel
  • Aktivitet: Kahoot
  • Möte
  • Café
Här finns mer info om Dios

För frågor kontakta Olof Lantz