Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud.
1 Joh 4:15

Konfirmation i Missionskyrkan

onsdag 10 januari kl 16:00 – 17:30


För frågor kontakta Kjell Olsson