Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek.
Ps 103:8

Konfirmation i Missionskyrkan

onsdag 10 januari kl 16:00 – 17:30


För frågor kontakta Kjell Olsson