och sade: "Naken kom jag ur min moders liv, naken vänder jag åter. Herren gav och Herren tog, lovat vare Herrens namn."
Job 1:21

Konfirmation i Missionskyrkan

onsdag 10 januari kl 16:00 – 17:30


För frågor kontakta Kjell Olsson