Jag vill lyssna till visdomsord, tyda min gåta vid lyrans klang.
Ps 49:5

Konfirmation i Missionskyrkan

onsdag 10 januari kl 16:00 – 17:30


För frågor kontakta Kjell Olsson