Låt inte synden bruka era lemmar som redskap för orättfärdigheten, utan låt Gud bruka er, ni som ju har återvänt till livet från döden; låt honom använda era lemmar som redskap för rättfärdigheten.
Rom 6:13

Gudstjänst på Ekåsen

lördag 17 februari kl 11:00 – 11:30


För frågor kontakta Kjell Olsson