Led mina steg, som du har lovat, låt ingen ondska få makt över mig.
Ps 119:133

Gudstjänst på Ekåsen

lördag 17 februari kl 11:00 – 11:30


För frågor kontakta Kjell Olsson