och sade: "Naken kom jag ur min moders liv, naken vänder jag åter. Herren gav och Herren tog, lovat vare Herrens namn."
Job 1:21

Bön för Bankeryd

torsdag 15 mars kl 19:00 – 20:00

Lovsångskväll, Jonas Selin leder oss i lovsång och tillbedjan

För frågor kontakta Kjell Olsson