Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, herren Jesus Kristus.
Fil 3:20

Kaffe på altanen

torsdag 12 juli kl 11:00 – 12:00

Kjell Olsson

För frågor kontakta Kjell Olsson