Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser skall er himmelske fader också förlåta er.
Matt 6:14

Gemensam Gudstjänst i Missionskyrkan

söndag 15 juli kl 10:00 – 11:30

Predikan Kjell Olsson, Bengt Freding. Sång Ida och Marcus Fhager Kyrkfika

För frågor kontakta Kjell Olsson