Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud.
1 Joh 4:15

Gemensam Gudstjänst i Missionskyrkan

söndag 15 juli kl 10:00 – 11:30

Predikan Kjell Olsson, Bengt Freding. Sång Ida och Marcus Fhager Kyrkfika

För frågor kontakta Kjell Olsson