Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, herren Jesus Kristus.
Fil 3:20

Gemensam Gudstjänst i Missionskyrkan

söndag 15 juli kl 10:00 – 11:30

Predikan Kjell Olsson, Bengt Freding. Sång Ida och Marcus Fhager Kyrkfika

För frågor kontakta Kjell Olsson