Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, herren Jesus Kristus.
Fil 3:20

Gemensamgudstjänst i Filadelfia

söndag 22 juli kl 10:00 – 11:30

Predikan Staffan Kvist,Sång och Musik Carola Sörman. Sommarsöndag för barnen. Kyrkfika

För frågor kontakta Kjell Olsson