Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud.
1 Joh 4:15

Gemensamgudstjänst i Filadelfia

söndag 22 juli kl 10:00 – 11:30

Predikan Staffan Kvist,Sång och Musik Carola Sörman. Sommarsöndag för barnen. Kyrkfika

För frågor kontakta Kjell Olsson