Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot.
Jes 53:5

Gudstjänst

söndag 12 augusti kl 10:00 – 11:30

Predikan William Gren,Musik Carola Sörman. Sommarsöndag för barnen. Kyrkfika

För frågor kontakta Kjell Olsson