Bara hos Gud finner jag ro, från honom kommer mitt hopp.
Ps 62:6

Gudstjänst

söndag 19 augusti kl 10:00 – 11:30

Predikan Martina Axene, sång och musik Elisabet Olsson, Kyrkfika

För frågor kontakta Kjell Olsson