Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, herren Jesus Kristus.
Fil 3:20

Gudstjänst

söndag 16 september kl 10:00 – 11:30

Predikan Kjell Olsson söndagsskola och 47:an. Kyrkfika

För frågor kontakta Kjell Olsson