Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, herren Jesus Kristus.
Fil 3:20

Dios

fredag 14 september kl 19:30 – 23:59

I filadelfiakyrkan

Mingel
Aktivitet - Minigolf med XL
Möte - Har Jesus dött och Uppstått?
Café

Vill du veta mer om Dios? Klicka här


För frågor kontakta Sakarias Bryskhe