och sade: "Naken kom jag ur min moders liv, naken vänder jag åter. Herren gav och Herren tog, lovat vare Herrens namn."
Job 1:21

Dios

fredag 12 oktober kl 19:30 – 23:59

I Missionskyrkan

Mingel
Möte - Kristen i skolan? med Judy från Chicago USA
Aktivitet - Get to know
Café

Vill du veta mer om Dios? Klicka här


För frågor kontakta Sakarias Bryskhe