Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot.
Jes 53:5

ÖPPIS - Öppen Förskola

onsdag 7 november kl 09:00 – 12:00

Välkommen med på en förmiddag, kl. 9-12, med lek, sång, mackfika, pyssel och ännu mera lek. Vi håller till i Kyrkans barnlokaler och går därför in i sidoentrén.

För frågor kontakta Martina Axene