och sade: "Naken kom jag ur min moders liv, naken vänder jag åter. Herren gav och Herren tog, lovat vare Herrens namn."
Job 1:21

Gudstjänst på Ekåsen

lördag 13 oktober kl 11:00 – 11:30


För frågor kontakta Kjell Olsson