Bara hos Gud finner jag ro, från honom kommer mitt hopp.
Ps 62:6

Gudstjänst på Ekåsen

lördag 13 oktober kl 11:00 – 11:30


För frågor kontakta Kjell Olsson