Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot.
Jes 53:5

Bönegudstjänst med nattvard

söndag 9 december kl 10:00 – 11:00

Predikan Kjell Olsson. Sång Anna Lindroos. Nattvard. Söndagsskola och 47;an. Nya medlemmar välkomnas.

För frågor kontakta Kjell Olsson