och sade: "Naken kom jag ur min moders liv, naken vänder jag åter. Herren gav och Herren tog, lovat vare Herrens namn."
Job 1:21

Bönegudstjänst med nattvard

söndag 9 december kl 10:00 – 11:00

Predikan Kjell Olsson. Sång Anna Lindroos. Nattvard. Söndagsskola och 47;an. Nya medlemmar välkomnas.

För frågor kontakta Kjell Olsson