Jag skall förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen skall förintas. Han skall förkunna fred för folken, och hans välde skall nå från hav till hav, från floden till världens ände.
Sak 9:10

Gudstjänst på Ekåsen

lördag 10 november kl 11:00 – 11:30


För frågor kontakta Kjell Olsson