Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot.
Jes 53:5

Gudstjänst på Ekåsen

lördag 8 december kl 11:00 – 11:30


För frågor kontakta Kjell Olsson