Om Kristus bor i er, så är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden har liv på grund av rättfärdigheten. Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, då skall han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er.
Rom 8:10f

Årshögtid

söndag 13 januari kl 10:00 – 14:00

Vi välkomnar Erik Jonåker som vik ungdomsledare. Predikan Kjell Olsson, Bankeryds Brass, Årsberättelse, nattvard, servering.

För frågor kontakta Kjell Olsson