Årshögtid

söndag 13 januari kl 10:00 – 14:00

Vi välkomnar Erik Jonåker som vik ungdomsledare. Predikan Kjell Olsson, Bankeryds Brass, Årsberättelse, nattvard, servering.

För frågor kontakta Kjell Olsson