Om Kristus bor i er, så är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden har liv på grund av rättfärdigheten. Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, då skall han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er.
Rom 8:10f

Konfa i Missionskyrkan

onsdag 9 januari kl 16:00 – 17:30


För frågor kontakta Erik Jonåker