Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot.
Jes 53:5

Konfa i Missionskyrkan

onsdag 9 januari kl 16:00 – 17:30


För frågor kontakta Erik Jonåker