Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot.
Jes 53:5

Dios

fredag 15 mars kl 19:30 – 23:55

I Mission
Vill du veta mer om Dios? Klicka här

För frågor kontakta Erik Jonåker