Om Kristus bor i er, så är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden har liv på grund av rättfärdigheten. Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, då skall han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er.
Rom 8:10f

Dios

fredag 15 mars kl 19:30 – 23:55

I Mission
Vill du veta mer om Dios? Klicka här

För frågor kontakta Erik Jonåker