Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot.
Jes 53:5

FamiljeGudstjänst

söndag 24 mars kl 10:00 – 11:30

Martina Axene. Sång och musik Pernilla Holm. Kyrkfika i olika hem.

För frågor kontakta Kjell Olsson