Om Kristus bor i er, så är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden har liv på grund av rättfärdigheten. Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, då skall han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er.
Rom 8:10f

FamiljeGudstjänst

söndag 24 mars kl 10:00 – 11:30

Martina Axene. Sång och musik Pernilla Holm. Kyrkfika i olika hem.

För frågor kontakta Kjell Olsson