Om Kristus bor i er, så är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden har liv på grund av rättfärdigheten. Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, då skall han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er.
Rom 8:10f

Integrationsglädje

tisdag 19 mars kl 19:00 – 20:30

Asylsökande, ensamkommande, konvertiter, nya kommuninvånare. Möt konkreta behov och bidra till integrationen på riktigt.

För frågor kontakta Kjell Olsson