Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot.
Jes 53:5

Konfirmation i Missionskyrkan

lördag 18 maj kl 15:00 – 16:30

Gudstjänst med och av konfirmanderna.

För frågor kontakta Kjell Olsson