Han gör slut på krigen över hela jorden, han bryter bågen och bräcker spjutet, sköldarna bränner han upp i eld.
Ps 46:10
Kalender barn och ungdom