Låt mig var morgon möta din trofasthet, ty jag förtröstar på dig. Visa mig den väg jag skall gå, jag sätter mitt hopp till dig.
Ps 143:8

Gudstjänster

m fl aktiviteter

Bön och Bibelsamtal

torsdag 14 december kl 10:00 – 11:00


Församlingen julfest

söndag 17 december kl 10:00 – 11:30
Martina Axene m.fl


Julafton i Filadelfia

söndag 24 december kl 11:00 – 12:00


Årsets första Gudstjänst

måndag 1 januari kl 17:00 – 19:00
Tillsammans med Missionskyrkan Predikan Kjell Olsson. Sång Viktoria Markusson och Anna Aldenborg. Servering


Bönegudstjänst med nattvard

söndag 7 januari kl 10:00 – 11:30
Sakarias Bryskhe, Carola Sörman m.f.l Kyrkfika


Årshögtid

söndag 14 januari kl 10:00 – 12:30
Kjell Olsson, Martina Axene och Sakarias Bryskhe. Bankeryds Brass.Nattvard. Årsberättelse.. Servering


Ekumeniska Böneveckan

onsdag 17 januari kl 12:00 – 13:30
Bön och Lunch i Församlingsgården


Ekumeniska Böneveckan

torsdag 18 januari kl 19:00 – 20:00
Bön för Bankeryd i Filadelfia


Ekumeniska Böneveckan

lördag 20 januari kl 16:00 – 17:00
Matiné för hela familjen med Alexander Hyllerud med familj. I Filadelfiakyrkan.


Ekumeniska Böneveckan

söndag 21 januari kl 10:00 – 12:00
Ekumenisk gudstjänst i Missionskyrkan. Kjell Olsson. Sång av Bankeryds kyrkokören