Bara hos Gud finner jag ro, från honom kommer mitt hopp.
Ps 62:6