Jag vill lyssna till visdomsord, tyda min gåta vid lyrans klang.
Ps 49:5