Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud.
1 Joh 4:15

Konsert med tre barytoner

2018-07-09
Lördag 4 augusti 19.00 har vi glädjen att i samarbete med Barnmissionen har inbjuda till en konsert med tre barytoner.

Konsert med tre barytoner