Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot.
Jes 53:5

Integrationsgädje

2019-03-09
En kväll kring integration. Möt asylsökande, konvertiter och nya kommuninnevånare.

Integrationsgädje