Led mina steg, som du har lovat, låt ingen ondska få makt över mig.
Ps 119:133