Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus: han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning.
2 Kor 5:19

Bibelläsning och Bön

torsdag 16 januari kl 10:00 – 11:00


För frågor kontakta Kjell Olsson