Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.
Matt 6:34

Gudstjänst på Ekåsen

lördag 13 oktober kl 11:00 – 11:30


För frågor kontakta Kjell Olsson