Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till, som också några av era egna skalder har sagt: Vi har vårt ursprung i honom.
Apg 17:28

Bönegudstjänst med nattvard

söndag 9 december kl 10:00 – 11:00

Predikan Kjell Olsson. Sång Anna Lindroos. Nattvard. Söndagsskola och 47;an. Nya medlemmar välkomnas.

För frågor kontakta Kjell Olsson