Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.
Matt 6:34

Årshögtid

söndag 13 januari kl 10:00 – 14:00

Vi välkomnar Erik Jonåker som vik ungdomsledare. Predikan Kjell Olsson, Bankeryds Brass, Årsberättelse, nattvard, servering.

För frågor kontakta Kjell Olsson