Så har Herren Sebaot sagt: "Fäll rättfärdiga domar och visa varandra kärlek och barmhärtighet! Förtryck inte änkan och den faderlöse, invandraren och den fattige. Tänk inte ut onda planer mot varandra."
Sak 7:9f

Konfa i Missionskyrkan

onsdag 9 januari kl 16:00 – 17:30


För frågor kontakta Erik Jonåker