Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot härligheten och äran och makten. Ty du har skapat världen, och genom din vilja blev den till och skapades den.
Upp 4:11

Dios

fredag 15 mars kl 19:30 – 23:55

I Mission
Vill du veta mer om Dios? Klicka här

För frågor kontakta Erik Jonåker