Ty jag är Herren, din Gud, jag tar dig vid handen och säger till dig: Var inte rädd, jag hjälper dig.
Jes 41:13

Dios

fredag 17 maj kl 19:30 – 23:55

I Mission
Vill du veta mer om Dios? Klicka här

För frågor kontakta Erik Jonåker