Tacka Herren, åkalla honom, berätta för folken om hans verk!
1 Krön 16:8

Dios

fredag 17 maj kl 19:30 – 23:55

I Mission
Vill du veta mer om Dios? Klicka här

För frågor kontakta Erik Jonåker