Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.
Matt 6:34

Öppis Öppen förskola

torsdag 24 januari kl 09:00 – 12:00

Vår Öppna förskola har drop-in från 9.00. 10.00 har vi en sångstund 10.30 äter vi lite mackfika som finns att köpa till självkostnadspris efter fikat finns det för de större barnen något pyssel 12.00 stänger vi för dagen
Ingen verksamhet v.7 eller v.16 då har vi lov.

För frågor kontakta Martina Axene