Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer med skall ni dömas, och med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.
Matt 7:1f

Gudstjänst

söndag 24 februari kl 10:00 – 11:30

Bygge pågår. Kjell Olsson. Sång och musik Peter Johansson. Kyrkfika

För frågor kontakta Kjell Olsson