Så har Herren Sebaot sagt: "Fäll rättfärdiga domar och visa varandra kärlek och barmhärtighet! Förtryck inte änkan och den faderlöse, invandraren och den fattige. Tänk inte ut onda planer mot varandra."
Sak 7:9f

Gudstjänst med Barnvälsignelse

söndag 10 mars kl 10:00 – 12:30

Tema: Bygge pågår. Predikan Kjell Olsson. Musik Carola Sörman. Kyrkfika.

För frågor kontakta Kjell Olsson