Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.
Matt 6:34

Gudstjänst i Filadelfia

söndag 7 juli kl 10:00 – 12:00

Predikan Gunne Oscarsson. Sång och musik Carola Sörman. Nattvard. Kyrkfika.

För frågor kontakta Kjell Olsson