Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot härligheten och äran och makten. Ty du har skapat världen, och genom din vilja blev den till och skapades den.
Upp 4:11

Gudstjänst i Filadelfia

söndag 7 juli kl 10:00 – 12:00

Predikan Gunne Oscarsson. Sång och musik Carola Sörman. Söndagsskolaplay. Nattvard. Kyrkfika.

För frågor kontakta Kjell Olsson