Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till, som också några av era egna skalder har sagt: Vi har vårt ursprung i honom.
Apg 17:28

Gudstjänst i Filadelfia

söndag 21 juli kl 10:00 – 12:00

Predikan. Sång och musik Elisabet Olsson. Söndagsskolaplay. Kyrkfika.

För frågor kontakta Kjell Olsson