Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till, som också några av era egna skalder har sagt: Vi har vårt ursprung i honom.
Apg 17:28

Konfirmation i Missionskyrkan

lördag 18 maj kl 15:00 – 16:30

Gudstjänst med och av konfirmanderna.

För frågor kontakta Kjell Olsson