Ty jag är Herren, din Gud, jag tar dig vid handen och säger till dig: Var inte rädd, jag hjälper dig.
Jes 41:13

Gudstjänst

söndag 18 augusti kl 10:00 – 11:30

Predikan David Johansson. Sång Esther och Markus Fridborg. Söndagsskolaplay. Kyrkfika.

För frågor kontakta Kjell Olsson