Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer med skall ni dömas, och med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.
Matt 7:1f

Gudstjänst

söndag 18 augusti kl 10:00 – 11:30

Predikan David Johansson. Sång Esther och Markus Fridborg. Söndagsskolaplay. Kyrkfika.

För frågor kontakta Kjell Olsson