Tacka Herren, åkalla honom, berätta för folken om hans verk!
1 Krön 16:8

Bön och Bibelsamtal

torsdag 1 augusti kl 10:00 – 11:00


För frågor kontakta Kjell Olsson