Så har Herren Sebaot sagt: "Fäll rättfärdiga domar och visa varandra kärlek och barmhärtighet! Förtryck inte änkan och den faderlöse, invandraren och den fattige. Tänk inte ut onda planer mot varandra."
Sak 7:9f

Bön och Bibelsamtal

torsdag 1 augusti kl 10:00 – 11:00


För frågor kontakta Kjell Olsson