Tacka Herren, åkalla honom, berätta för folken om hans verk!
1 Krön 16:8

Gudstjänst

söndag 8 september kl 11:00 – 11:30

Predikan Lennart Andersson. Sång och musik Esther och Markus Fridborg. Nattvard. Söndagsskola och 47:an. Kyrkfika.

För frågor kontakta Kjell Olsson