Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus: han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning.
2 Kor 5:19

Gudstjänst

söndag 15 september kl 10:00 – 11:30

Predikan, Sång och musik Elisabet Olsson m.fl. Söndagsskola och 47:an. Kyrkfika.

För frågor kontakta Kjell Olsson