Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer med skall ni dömas, och med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.
Matt 7:1f

Kvällsbibelskola med Leif Carlsson

onsdag 4 september kl 19:00 – 21:00

Samlingarna är i Missionskyrkan

För frågor kontakta Kjell Olsson