Ty jag är Herren, din Gud, jag tar dig vid handen och säger till dig: Var inte rädd, jag hjälper dig.
Jes 41:13

Kvällsbibelskola med Leif Carlsson

onsdag 9 oktober kl 19:00 – 21:00

Samlingarna är i Missionskyrkan

För frågor kontakta Kjell Olsson