Ty jag är Herren, din Gud, jag tar dig vid handen och säger till dig: Var inte rädd, jag hjälper dig.
Jes 41:13

Bön för Bankeryd

torsdag 29 augusti kl 19:00 – 20:00


För frågor kontakta Kjell Olsson