Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus: han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning.
2 Kor 5:19

Bön för Bankeryd - Lovsångskväll

torsdag 12 september kl 19:00 – 20:00


För frågor kontakta Kjell Olsson